تبلیغات
www.MihanGsm.com - پیغامهای خطا و راه حلهای ufs-micro
پیغامهای خطا و راه حلهای ufs-micro

1- HWK SD REPAIR ERROR: ***xx
این پیغام به معنای غیر اصلی یا Clone بودن قطعه hwk است.

2- Your account is suspended
در صورت روبرو شدن با این پیغام باید به بخش پشتیبانی خود تماس بگیرید زیرا اكانت شما تمام شده است.

3-No more upgrade logs.
hwk شما با این سریال نامبر واقعا آبگرید شده و شما نیاز به آبگرید مجدد ندارید

برای مشاهده ی ادامه ی خطا ها به لینک زیر مراجعه کنید

http://www.mihangsm.com/forum/thread788.html#post21027